Columns

26-02-2015


Twee van mijn golfvrienden hebben hun jarenlange lidmaatschap van hun golfvereniging opgezegd. Niet omdat zij de jaarcontributie niet meer zouden kunnen betalen. Wel omdat zij vinden dat hun club onvoldoende optreedt tegen overtreders van regels en ook van etiquette. Een van de twee nam zijn besluit omdat hij op de golfbaan van zijn club in een ordinaire knokpartij verwikkeld was geraakt.

Zij zijn niet de enige twee golfliefhebbers die hun vereniging vaarwel zeggen. Dat potje matten staat ook niet op zichzelf. De meeste clubs hebben de laatste jaren maar vooral nu te kampen met terugloop in ledental. Leden haken af uit bezuinigingsoverwegingen, maar ook omdat de sfeer verziekt is.
Een ernstige zaak omdat voor een behoorlijke exploitatie van de baan en de holes een substantieel bedrag dient binnen te komen. Om de gaten in de begroting te compenseren beijveren de meeste clubs zich zoveel mogelijk greenfee-spelers te lokken uit het grote stuwmeer der 'vrije golfers'. En daarmee halen zij gelijk potentile problemen en incidenten binnen. Mensen met een grote bek en een kort lontje.

De talloze goeden niet te na gesproken, maar veel van die 'vrije golfers' hebben hun golfvaardigheidsbewijs (GVB) en in het verlengde daarvan hun handicap (HCP) met een getalletje daarop op simpele wijze binnengehaald. Totaal geen kunst aan. Iedereen kan dat. Een paar regeltjes leren, ergens in een boekje iets van etiquette hebben gezien en op een paar holes swingen voor wat stableford-punten.

Wie de stelling tegenwoordig nog lanceert, wordt onmiddellijk voor een ouwe lul versleten. Toch komt-ie hier te staan! VROEGER WAS HET BETER. En met vroeger wordt niet bedoeld de tijd dat er, verspreid over het land, een tiental besloten elite-clubs bestond waar nieuwelingen zwaar werden geballoteerd. Het vroeger dat wij bedoelen, gaat over de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Golf werd toen 'booming', tienduizenden Nederlanders gingen golfen. Tientallen nieuwe clubs konden de nieuwe leden niet eens aan en moesten wachtlijsten opstellen. De wachttijd was overigens nooit echt lang. Je kon destijds pas een handicap (van 36 of beter) bekomen als je gedegen kennis van de regels van het golfspel n de bijbehorende etiquette had. De examens waren uitermate pittig. Multiple choice met allerlei instinkers. Die nieuwe golfers werden er eveneens van doordrongen in deze sport hun 'eigen scheidsrechter' te zijn. Met andere woorden: eerlijk te spelen, de vaart in het spel te houden en door te laten wanneer een achterop komende partij sneller is. In die tijd was golf een plezier, incidenten deden zich niet voor.

Aan eerlijk spel, doorspelen en doorlaten schort het deze eeuw meer en meer. De 'leather wedge' wordt veel gebruikt, slagen tellen gaat vaak verkeerd, tempo maken is er niet bij en doorlaten? Daar komt herrie van wanneer heren met een kort lontje voorbij worden gereden door snellere spelers in een buggy. Gevolg: blauwe plekken, gebroken tanden, scheve brillen, ongenoegen, klachten en wat dies meer zij.

Het is triest dat dit gebeurt. Verenigingen moeten niet leeglopen waardoor zij gedwongen 'vrije golfers' speelttijd moeten gunnen. Die golfers nemen het 'vrije' nogal eens te letterlijk. Vrije golfers zouden moeten veranderen in lid-golfers met kennis van regels en etiquette. Niets is fijner dan golfen volgens de regels. In golf kan niets op tegen golfen bij een vereniging, met wedstrijden in allerlei vorm, clubavonden en dan kan ook nog altijd op een andere baan het golfspel worden beoefend. Golf is dan een feest waar incidenten niet bestaan.

Regio Golf

«« Terug naar column overzicht